Потребно е да го пополните формуларот даден подоле. Штом ќе ја примиме понудата, истата ќе биде проследена до нашиот сектор за набавка и ќе добиете одговор за кратко време.

Во нашиот процес се користат различни репро-материјали. Доколку сакате да понудите некој од нив, пополнете го формуларот подолу и кликнете "Испратете ја вашата понуда".

 
Репро материјали Спецификации
Лигнит Пепел < 5%
Сулфур < 3 %
Влажност < 10%
Биомаса Пепел < 3%
Сулфур < 0.5 %
Влажност < 10%
Петрол кокс Пепел < 1%
Сулфур < 6%
Влажност < 1 %
Мазут Вискозитет макс. 28 mm/cm2
HCV> 41 MJ/kg
Сулфур < 1 %
Никелова руда Ni> 1.00%
Fe > 25%
Влажност < 15%
Испратете ја Вашата понуда