Троска

Троската е нус - производ во процесот на топење на рудата. Постојат два вида троска, електро троска и троска од конвертор од кои секоја може да се користи во различни примени, како што се материјали за изолација, како абразивно средство или во изградба на патишта. Исто така широко се користат во индустријата за цемент што е особено корисно. И двата вида на троска се произведуваат во Фени Индустри - Кавадарци и NewCo Ferronikeli - Дренас Косово . Нашите троски се регистрирани под Регулативата на REACH.

ПРОДУКТ Троска од ел.печка ФЕНИ Троска од конвертер ФЕНИ Гранулирана троска од ЕП Ferronikeli Троска од конвертер Ferronikeli
REACH registration nb 01-2119557919-18-0001 01-2119557919-18-0001    
Производител ФЕНИ Индустри-Македонија ФЕНИ Индустри-Македонија NewCo Ferronikeli – Косово NewCo Ferronikeli – Косово
SiO2 (%) 40-50 0.2-1.0 60 1.0-2.0
Fe total (FeO) (%) 15-20 (19-26) 50- 60 (64– 77) 14 (18) 50- 5 (64– 70)
MgO (%) 18 1.0 - 5.0 8 1.0 - 5.0
CaO (%) 3 15-22 9 17-22
Cr2O3 (%) 2.5 0.4 - 0.8 1.4 0.5 - 1.5
Al2O3 (%) 2.8 0.1 - 0.6   0.1 - 0.6
S (%) 0.1 0.3-0.5   0.4-1.0
Ni (%) 0.06 0.3-0.6 0.04 0.3-0.6
Хемиски тип Железни и други оксиди Железни и други оксиди Железни и други оксиди Железни и други оксиди
Влага (%) < 0.1 0.5 – 2.0 3 0.5 – 2.0
LOI (%) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Растворливост (%) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Екотоксично Нема Нема Нема Нема
Специфична густина (t/m3) 3.3 4.0 – 4.6 3.3 3.9 – 4.2
Насипна тежина слободна (t/m3) 2.3   1.4  
Насипна тежина набиена (t/m3) 2.5      

Друга примена: Пескарење / Агрегат облога за високо густински подморски нафта и гас цевководи / Дополнително железо за клинкер мешавина (замената на суровина во цемент индустријата со нашите троски овозможува одбивање на тон/тони од CO2 кои инаку фабриките би требало да ги калкулираат во својот CO2 баланс) / Подлога за железнички пруги / Бетон со висока цврстина (јачина) / Агрегат за плажи / Гранулирана база за изградба на патишта.

Погледнете ги останатите производи

FeNi Гранули (22% Ni)

FeNi Гранули (16% Ni)