Линија за интегритет

Интегритетот е важен дел од нашата Компанија. Секој вистински, потенцијален или забележан судир на интереси треба да се пријави веднаш. Ние имаме различни средства каде Вие можете да ги испраќате проблемите во врска со интегритетот. Ова може да биде направено преку Веб сајтот, пошта, факс или во кутиите за учество кои може да се најдат во нашата Компанија (административната зграда, кујната и гардеробата). Сите пријави ќе бидат третирани еднакво и анонимно. Овие пријави ќе бидат разгледани од Бордот на Кунико Ресурсис. Преку користење на делот во менито на нашиот веб сајт за “Интегритет”, Вие можете да го следите развојот на вашата пријава.

*
*
* Задолжителни полиња