Печат и медиуми

Неопходна е системска поддршка за потребите на металургијата

Игнорирањето на тешката состојба во која се наоѓа овој сектор може да има сериозни нега

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Објавено: 08 Март 2016
Весник: Нова Македонија
Автор: Петранка Огнаноска

Металуршкиот сектор бара помош од државата

Подршка од државата преку времено ослободување на компаниите од ДДВ и од други финансис

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Објавено: 08 Март 2016
Весник: Утрински веник
Автор: M.J

Преполовено производството на металурзите

Производството во најголемите металуршки капацитети во земјава е преполовено, предупред

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Објавено: 08 Март 2016
Весник: Вечер
Автор: Редакцијата

Фени се бори со ниската цена на фероникелот

Покрај неповолната состојба на берзата на метали, нашиот производ дополнително го оптов

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Објавено: 08 Јуни 2016
Весник: Дневник
Автор: Светлана Дарудова

Забавувањето од Кина ќе го намали извозот на машинерија, возила и метали од Македонија

Во извозот кон Кина дури 94 проценти отпаѓаат на фероникелот, што ја прави оваа економи

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Објавено: 23 Мај 2016
Весник: Дневник
Автор: Александра Томиќ

Две први награди за Фени Индустри за општествено одговорни практики

Фени Индустри како општествена одговорна компанија, од рангот на големите компании во з

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Објавено: 08 Ноември 2016
ТВ: КТВ Телевизија
Автор: Ангел Данов

„Фени Индустри“ во криза, се чека пресврт на светските берзи

...Во изминатите 15 месеци поради ниската цена на фероникелот на светските берзи, "Фени

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Објавено: 24 Ноември 2016
Весник: Дневник
Автор: Светлана Дарудова