Вовед

Глобалниот Договор при Обединетите Нации е иницијатива за стратешка политика на деловните субјекти кои се посветени на усогласување на своите активности и стратегии со десетте универзално прифатени принципи во областа на човекови и работнички права, животна средина и анти-корупција. КОО практиките отсекогаш биле дел од корпоративната култура на ФЕНИ и како потврда на својата посветеност кон општествената одговорност, ФЕНИ се приклучи на Мрежата на Глобалниот Договор при ОН во 2011. Во текот на 2012год, ФЕНИ продолжи со развојот и ги интезивираше своите КОО практики. Од 2012 до 2015 година, за своите општествено одговорни практики, доби повеќе награди од Координативното тело за Корпоративна Општествена Одговорност и Министерството за Економија на Република Македонија.

КОО извештаи