Пракса

Практикантите ја претставуваат третата општествено одговорна категорија со која CUNICO и нејзините подружници  ја покажаа својата поддршка за да се создаде високо образовани и квалификувани професионалци.

Најдобрите студенти од сите универзитети во земјава имаат можност да учествуваат во сите активности во процесот, како практиканти.

Практикантите исто така, изразуваат благодарност за добивањето можност за професионална надградба на своите вештини во една компанија со светска репутација, како што е CUNICO и нејзините подружници, онаму каде што постојат буквално сите видови на професии, и по презентација и посетата на фабриката, и  по комплетирањето на  своите впечатоци за компанијата, сите тие отворено изјавуваат дека CUNICO и нејзините подружници е место каде што тие сигурно би сакале да ја продолжат својата кариера.

 

Доколку сакате да практицирате во нашата компанија, можете да испратите маил на една од маил адресите за контакт.